Generator GEN2

GEN2 jest uniwersalnym układem astabilnym generującym przebieg prostokątny +5V CMOS. Dzięki zastosowanej elektronice generator potrafi generować przebiegi prostokątne w bardzo szerokim zakresie. GEN2 może być stosowany do taktowania sterowników silników krokowych lub dowolnych innych urządzeń potrzebujących taktowania sygnałem prostokątnym o stałej bądź nastawianej częstotliwości. Przedział podziału częstotliwościowego 1 do 512.

Generator posiada trzy podstawowe częstotliwości, dzięki odpowiednim połączeniom można uzyskać 7 użytkowych zakresów. Dla każdej kombinacji możliwy jest także dodatkowy podział, załączany przez zwarcie wyprowadzeń Z1 i Z2. Wstrzymania pracy generatora można dokonać zwierając jedno z wejść IN1, IN2 do masy. Układ generuje przebiegi, kiedy na wejścia te nie jest podawany żaden sygnał. Zmianę częstotliwości w podanym zakresie dokonuje się potencjometrem – najlepiej wieloobrotowym, by nastawy były dokładne (np. CM1000 lub AL. 1910 dostępnych w naszej ofercie), który podłącza się do wyprowadzeń 16,17,18.

Układ posiada 2 wyjścia, jedno w standardzie TTL (wyprowadzenie 3), drugie w standardzie otwarty kolektor – z tranzystorem L-FET (wyprowadzenie 2). Jest to wyjście o zwiększonej obciążalności, co umożliwia sterowanie kilkunastoma sterownikami silników krokowych lub innymi urządzeniami, gdzie potrzebny jest prąd do 0,5A.

Własności:

  • Wymiary: 69*89*65mm
  • Generowane impulsy prostokątne
  • Wypełnienie impulsu 50%
  • Zasilanie 7-12V DC, 0,5A
  • Rozmiar dł. 88mm, szer. 69mm, wys. 65mm
  • Generator impulsów prostokątnych o szerokim zakresie regulacji
  • Obudowa przystosowana do montażu na szynę DIN.