Sterowniki silników

Sterowniki do silników stanowią istotne wyposażenie danego układu automatyki, dlatego WObit oferuje sterowniki do wszystkich silników ze swojej oferty.

Sterowniki silników krokowych WObit pozwalają precyzyjnie kontrolować pozycję (sterowanie krok/kierunek) i sterować z podziałem krokowym do 1/128. Dostępne są silniki sterowników krokowych dwufazowych bipolarnych i unipolarnych z prądem od 0,2 do 8 A na fazę, a także sterowniki umożliwiające jednoczesną kontrolę wielu osi, które pozwalają na zaprogramowanie określonego ruchu silnika i współpracę z enkoderem w pętli sprzężenia zwrotnego. Do silników szczotkowych i bezszczotkowych prądu stałego dostępne są funkcjonalne sterowniki umożliwiające kontrolę prądu, prędkości, pozycji oraz trajektorii. Dla silników DC o prądzie do 30 A i napięciu do 70 VDC, a dla silników BLDC z prądem do 40 A i napięciem do 70 VDC.