STC102-WP

STC102-WP jest miniaturowym sterownikiem trzyosiowym, przeznaczonym do sterowania małych i średnich silników krokowych dwufazowych. Układ montowany jest na aluminiowym profilu L-kształtnym dodatkowo chłodzonym wentylatorem. Dzięki zintegrowanemu zasilaczowi sterownik wymaga jedynie zewnętrznego transformatora i podania odpowiednio dla każdej osi sygnałów sterujących, co upraszcza układ w porównaniu do rozwiązania zbudowanego z trzech niezależnych końcówek mocy i zasilaczy. Sterownik domyślnie ma aktywny sygnał ENABLE, co umożliwia sterowanie tylko sygnałami Krok i Kierunek.

Dzięki możliwości podbijania wartości prądu przy sterowaniu mikrokrokowym (141% wartości prądu pełnokrokowego), sterownik zapewnia zachowanie dynamiki i mocy w odniesieniu do sterowania pełnokrokowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu niekorzystnego wpływu rezonansów silnika. Miksowany tryb wygaszania prądu wpływa na zwiększenie kultury pracy silnika, jak i zmniejszenie strat mocy. Końcówka mocy sterownika STC102 posiada szereg zabezpieczeń (temperaturowe, zaniku napięcia zasilania części logicznej, przeciw przebiciowe mostka), co czyni sterownik odpornym na złe warunki pracy, jak i błędy montażu.

Sterownik posiada również czterowejściową optoizolację, którą można wykorzystać na przykład do obsługi wyłączników krańcowych. Złącze sygnałowe sterownika przystosowane jest do podłączenia sterownika firmy PERFORM przeznaczonego do zarządzania ruchami maszyn 3-osiowych.

Właściwości:

  • szeroki zakres napięcia zasilania 10 – 20 VAC,
  • zintegrowany zasilacz z kondensatorami o dużych pojemnościach,
  • proste sterowanie trzech niezależnych osi,
  • prąd do 2.5A na fazę ustawiany za pomocą potencjometru montażowego znajdującego się na płycie sterownika,
  • mikrokrok do 1/8,
  • optoizolowane wejścia dla wyłączników krańcowych dla każdej osi oraz stopu awaryjnego,
  • zasilanie i wyjścia do silników na złączach śrubowych,
  • sygnały sterujące oraz zasilania do jednostki zarządzającej (5VDC) dostępne na dwurzędowym złączu grzebieniowym przystosowanym do zaciśnięcia taśmy 16 żyłowej,
  • podłączenie wyłączników krańcowych za pomocą dwurzędowego złącza grzebieniowego przystosowanego do zaciśnięcia taśmy 10 żyłowej.

UWAGA: Produkt został wycofany z produkcji i nie jest już dostępny.

Prąd na fazę [A]0,8 - 2,5
Napięcie zasilania [V]10...20 AC
Maksymalny podzial kroku8
Tryb pracy3x 2 fazowy bipolarny