Sterownik SFC133

UWAGA!  Sterownik dostępny tylko do celów serwisowych.

SFC133 to mikrokrokowy sterownik pięciofazowego silnika krokowego pozwalający na niezwykle płynną pracę zespołu napędowego przy dużym momencie. Silniki 5-fazowe wyróżniają się mniejszymi drganiami i dużą dokładnością pozycjonowania. Dzięki nowoczesnej technologii sterownik ma niewielkie rozmiary.

Standardowo wykonany jest z wentylatorem aktywnie chłodzącym niewielki radiator stanowiąc zgrabną całość łatwą do zainstalowania na szynie monterskiej. Zawarte w sterowniku SFC133 odporne na zwarcie stopnie mocy zbudowano na układach pracujących przy częstotliwości czopowania 20kHz, co zapobiega niepotrzebnemu przegrzewaniu silnika wskutek strat od zbyt wysokiej częstotliwości czopowania. W układach scalonych stopni mocy zawarte są struktury tranzystorów DMOS o małej rezystancji z unikalnym sposobem pomiaru prądu zapewniające znakomite straty mocy.

Sterownik zawiera wewnętrzny generator dla dwóch prędkości jazdy programowany zworką na płycie sterownika i sterowany izolowanym sygnałem V1/V2.

Właściwości:

 • mikroprocesor, scalone stopnie mocy,
 • niewielkie wymiary: 150x80x77mm,
 • odporny na zwarcie, zwarcie do masy,
 • chroniony temperaturowo,
 • ochrona przed nadnapięciem i zanikiem napięcia,
 • jedno napięcie zasilania max 40V,
 • wysoki prąd znamionowy (3A, szczytowo 3,5A) zaawansowana technologia,
 • mikrokrok z podziałem 1, 1/2, 1/4 lub 1/8* stworzony dla obsługi silników 5-fazowych,
 • izolowane galwanicznie wejścia,
 • częstotliwość czopowania 20kHz,
 • nastawiane wartości prądu znamionowego,
 • nastawialna automatyczna redukcja prądu,
 • wskaźnika LED zasilania,
 • zasilanie i sygnały do silnika na listwach rozłącznych typu Combicon,
 • dwie wewnętrznie generowane częstotliwości jazdy wybierane sygnałem izolowanym.

* Przy jednorazowym zamówieniu powyżej 5szt. możliwe jest wykonanie sterowników umożliwiających podział 1/12.

Prąd na fazę [A]1 - 3,5
Napięcie zasilania [V]18...36 DC
Maksymalny podzial kroku8*
Tryb pracy5 fazowy (10 przewodów)