Sterowniki silników bipolarnych

Opis skrótów w tabelce poniżej: B – chłodzenie bierne W – wentylator R - profil aluminiowy L – kształtny profil UC – unipolarny chopper BC – bipolarny chopper O – optoizolacja sygnałów wejściowych S – łącze szeregowe E – sprzężenie zwrotne enkodera I – izolowane wejścia logiczne M – mikroprocesorowe sterowanie N – nieulotna pamięć danych F – generowane wewnętrznie częstotliwości K – funkcja indeksera T – wyłącznik temperaturowy V – zabezpieczenie napięciowe Z – odporność na zwarcie fazy do masy i/lub zasilania