Sprzęgła mieszkowe

Sprzęgła mieszkowe z aluminium to atrakcyjne, precyzyjne sprzęgła o bardzo małym błędzie kinematycznym przeniesienia skrętnego umożliwiajace redukcję przestawienia osiowego i kątowego wynikającego z niedokładności montażu łaczonych osi.

Z uwagi na wysoką podatność sprzęgła w kierunku osiowym i na zginanie,uzyskanej dzięki charakterystycznej budowie mieszka, przy jednocześnie wysokiej sztywności skrętnej, sprzęgła mieszkowe chętnie są stosowane do łączenia osi enkodera z osią obiektu.

Producentem sprzęgła jest angielski koncern HUCO, co gwarantuje najwyższą światową jakość produktu. Sprzęgła mieszkowe mają bardzo dobre własności dynamiczne i nadają się również do dynamicznych systemów pozycjonowania i zastosowań w serwosystemach.

SMZ - sprzęgła mieszkowe zaciskowe
SMZ - sprzęgła mieszkowe zaciskowe

Sprzęgła mieszkowe SMZ z aluminium z zaciskowym mocowaniem osi to atrakcyjne, precyzyjne sprzęgła o...

FAMB - sprzęgła mieszkowe dociskowe
FAMB - sprzęgła mieszkowe dociskowe

Sprzęgła mieszkowe dociskowe z aluminium, z mieszkiem wykonanym z fosfobrązu, bardzo odpornego na śc...