SMC64-WP V2 - Sterownik silników krokowych bipolarnych

Miniaturowy sterownik SMC64v2 przeznaczony jest do współpracy z dwufazowym silnikiem krokowym z uzwojeniem bipolarnym (8- lub 4-przewodowym) lub unipolarnym 6- przewodowym właczanym jako bipolarny. Umożliwia on sterowanie z pełnym krokiem lub podziałem kroku na 2 / 4 / 5 / 8 / 10 lub 16 czesci wymuszajac stała wartosc pradu w uzwojeniu silnika niezależnie od wartosci napiecia zasilania. Każdy impuls taktujacy powoduje obrót silnika o jeden krok, pół kroku 1/4,1/5, 1/8, 1/10 lub 1/16 kroku w zależnosci od wyboru podziału zworkami M1, M2 i M3.

Prad znamionowy silnika ustalany jest za pomoca miniaturowych przełaczników w zakresie 1,2 – 3,5A. W trybie obniżonego poboru pradu (do 50%) decyduje zanik impulsów zegarowych (automatyczna redukcja po 0,5sek). Sterownik SMC 64v2 standardowo posiada aktywne chłodzenie w postaci radiatora z wentylatorem (W) i przeznaczony jest do mocowania na szynie monterskiej. Do zabudowy w urzadzeniu przewidziano też wersje (B) z radiatorem katowym z blachy aluminiowej (grubosc 2mm).

Właściwości:

 • Mikroprocesor, scalone stopnie mocy dla silników dwufazowych bipolarnych,
 • Ochrona temperaturowa, napieciowa i przeciwzwarciowa (czesciowa, nie zabezpiecza przed zwarciem do zasilania i pomiedzy fazami), 
 • Napiecie zasilania maks. 40V DC,  
 • Wysoki prad znamionowy 3,5A (4A chwilowy),
 • Praca pełno-, półkrokowa lub mikrokrokowa (1/4, 1/5, 1/8, 1/10, 1/16),
 • Dwie programowalne czestotliwosci taktowania,
 • Wejscie napieciowe 0..5V do sterowania wewnetrznym generatorem sygnału kroku,
 • Funkcja miekkiego startu i nawrotu,
 • Czestotliwosc czopowania 20kHz,
 • Optoizolacja sygnałów wejsciowych i wyjsciowych,
 • Odłaczalna automatyczna redukcja pradu,
 • Wskaznik LED dla zasilania i wyjscia błedu,
 • Zasilanie, sygnały do silnika i sterujace na listwach rozłacznych typu Combicon.
Prąd na fazę [A]1,2 - 3,5
Napięcie zasilania [V]18...36 DC
Maksymalny podzial kroku16
Tryb pracy2 fazowy bipolarny