SMC104 -Sterownik silników krokowych bipolarnych

SMC104 jest sterownikiem przeznaczonym do współpracy z dwufazowym silnikiem krokowym z uzwojeniem bipolarnym (8- lub 4- przewodowym) lub unipolarnym 6-przewodowym włączanym jako bipolarny. Umożliwia sterowanie prądem do 3,8 A z podziałem kroku 1/2 do 1/64. Sterownik posiada możliwość wyboru prądu w zakresie 1,2 - 3,8 A.

Możliwe jest także włączenie redukcji, która ogranicza o połowę pobór prądu, gdy impulsy taktujące CLK przychodzą z częstotliwością < 1,5 Hz. Zezwolenie na pracę silnika odbywa się poprzez podanie sygnału +5..24 V na wejście EN (ENABLE).

Sterowanie kierunkiem obrotów odbywa się za pomocą wejścia DIR. Maksymalna częstotliwość impulsów podawanych na wejście CLK to 40 kHz.

Prąd na fazę [A]3,8
Napięcie zasilania [V]12...36 DC
Maksymalny podzial kroku64
Tryb pracy2- fazowy bipolarny