SMC52-M - Sterownik silników krokowych bipolarnych

Sterownik SMC52 został zastąpiony przez SMC124.

Sterownik SMC52 szczególnie dobrze nadaje się do budowy systemów wieloosiowych, gdzie napędami są silniki krokowe 2-fazowe o prądzie fazy do 2,5A. Umożliwia sterowanie pełnokrokowe lub krokiem podzielonym na 2, 4 lub 8 części, wymuszając odpowiednią wartość prądu w uzwojeniu silnika niezależnie od napięcia zasilania sterownika. Każdy impuls prostokątny pojawiający się na wejściu kroku (KROK) powoduje przeskok silnika o jeden krok lub mikrokrok, w zależności od głębokości podziału krokowego ustawionego w sterowniku za pomocą zworek (M1 i M2).

Prąd znamionowy silnika ustalany jest za pomocą potencjometru znajdującego się na płytce drukowanej sterownika. Potencjometr umożliwia zmianę prądu fazy sterownika w zakresie 0,9A do 2,5A. Sterownik posiada wskaźnik napięcia zasilania oraz wskaźnik aktywności sygnału ENABLE (żółty LED).

Własności:

 • interfejs sterujący KROK/KIERUNEK,
 • wysoka częstotliwość kroku do 500kHz,
 • prąd znamionowy max 2.5A na fazę,
 • ustawianie prądu za pomocą miniaturowego potencjometru na płytce sterownika,
 • zaawansowana technologia, montaż SMD,
 • mikrokrok z podziałem do 1/8,
 • stworzony dla obsługi silników 2-fazowych,
 • automatyczne kształtowanie sinusoidy,
 • podbicie prądu dla pracy mikrokrokowej (141% wartości prądu w pełnym kroku),
 • wskaźnik LED dla zasilania,
 • miksowany tryb gaszenia prądu,
 • zabezpieczenie termiczne końcówki mocy,
 • zabezpieczenie przeciw przebiciowe,
 • zabezpieczenie zaniku napięcia zasilania logiki,
 • moduł do wpięcia w płytę.
Prąd na fazę [A]0,9 - 2,5
Napięcie zasilania [V]17...28 DC
Maksymalny podzial kroku8
Tryb pracy2 fazowy bipolarny